Következetes felhőmenedzsment: a többfelhős környezetekben rejlő lehetőségek

Az Enterprise Strategy Group a Dell Technologies megbízásából készített jelentést a többfelhős rendszerek1 összetettségéról és költségeiről. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a következetesség és az egységes felügyelet kialakítása hogyan teremthet értéket egy cég vagy szervezet számára, valamint segítséget nyújthat azon vállalatok számára, akik felhőstratégiájuk kialakításán dolgoznak. A jelentés ugyanakkor rámutat, hogy a felhő alapú rendszerek lehetséges előnyei és a jelen valóság között még hatalmas szakadék tátong.

Az eredmények azt mutatják, hogy a cégek és szervezetek ugyan felismerték a többfelhős rendszerekben rejlő értékeket, ám számos tennivalójuk van még. A közép- és nagyvállalatok vezető technológiai döntéshozóinak közel 80 százaléka szerint nagy érték rejlik a hibrid rendszerekben, mégis csupán a válaszadók 5 százaléka mondta, hogy vállalatánál sikerült kialakítani egy egységes hibrid felhőt. A vezetők hisznek a technológiában és a stratégiában, de küzdenek annak összehangolt és hatékony kialakításával, és gyorsan kellene lépniük a megvalósítás érdekében.

A szakadék talán annak a megközelítésnek a következménye, amelyet a cégek eddig alkalmaztak a felhőstratégiájukat illetően. Legtöbbször nem egy összehangolt, átgondolt és központosított stratégiával indítottak, hanem szinte minden vállalat egy kevésbé egységes, organikus irányt követett a többfelhős rendszerek bevezetése során. Ennek következménye, hogy kénytelenek a szervezeten belül alkalmazott megközelítés összehangolásán utólag dolgozni.

A következetes hozzáállás előnyei
Az adatokból más érdekes tendenciák is kirajzolódnak. Az egységesítés és a következetes hozzáállás leegyszerűsíti az informatikai rendszerek felügyeletét, az előnyök azonban jóval túlmutattak a ledolgozott óraszám csökkenésén.

A jelentés legérdekesebb megállapításai:

  • Az egységes felügyelet csökkenti a költségeket. A megkérdezett szervezetek szerint a privát és a nyilvános felhők egységes felügyelete várhatóan átlagosan 19 százalékkal csökkenti az informatikai költségeket.
  • Egységes adatvédelemmel nagyobb biztonságban vannak az adatok. A vállalatok a privát- és nyilvános felhőkörnyezetekben alkalmazott egységes felügyeleti eszközök használatától átlagosan 30 százalékos csökkenést várnak a biztonsági fenyegetések, az alkalmazásleállások és más, a nyilvános felhőben tárolt adatokra hatást gyakorló események számában.
  • Az egységesítés a fejlesztők számára is előnyös. A megkérdezett szervezetek 96 százaléka szerint a privát és a nyilvános felhők egységes informatikai felügyelete várhatóan könnyebbé teszi a fejlesztők számára a kódok élesítését.
  • A központosítás akár az innováció forrásává is válhat. A megkérdezett cégek és szervezetek 74 százaléka szerint a privát és a nyilvános felhők egységes informatikai felügyelete várhatóan megnöveli az innováció sebességét.

A felhőstratégia és a felügyeleti eszközök központosítása egyrészt rendkívül hasznos az informatikai részlegek számára, másrészt a stratégia legnagyobb nyertesei a végfelhasználók és maga a vállalkozás lehetnek.

A szakadék áthidalása
A jelentés azt is megmutatja, mekkora utat kell még sok vállalatnak bejárnia ahhoz, hogy elérjék a többfelhős rendszerekkel kapcsolatos céljaikat. Egyértelműen ismerteti azt is, hogy azok a vállalatok, amelyek készek voltak befektetni a megfelelő – modern, jól teljesítő, egységes – helyszíni infrastruktúrába, megerősítették pozíciójukat és üzleti eredményeiket. Ellenben azoknak a vállalatoknak sem késő rendet és központosított stratégiát vinni a felhőalapú rendszerekbe, vagy megerősíteni az adatközpontot, akik még ezt nem tették meg.

A kutatásról
A teljes jelentés itt olvasható. A Dell Technologies, a VMWare és az Intel Corporation által megrendelt, „The Cloud Complexity Imperative: Why Organizations Must Unify and Simplify the Management of their Sprawling Multicloud Environment” (A felhő összetettségének fontossága: miért szükséges a szervezeteknek egységesíteni és egyszerűsíteni burjánzó többfelhős környezeteiket) című ESG-tanulmány, 2020. február. Az eredmények egy olyan felmérésen alapulnak, amelynek a részeként 11 ország 1257 informatikai döntéshozóját kérdezték meg, és nyilvános felhőinfrastruktúrákat és modern helyszíni privát felhőinfrastruktúrákat is magukban foglaló egységes üzemeltetési rendszerek teljesítményértékelését is figyelembe veszik. A tényleges eredmények eltérhetnek a tanulmányban foglaltaktól.

1 A jelentés a hibrid felhőt úgy határozza meg, mint egy rendszert, amelyben egységesen felügyelhető több nyilvános és privát felhő.