Ezer diákkal bővült a Hipersuli, mostantól új iskolák is csatlakozhatnak

A digitális eszközök és tananyagok közoktatásban való elterjedését célzó Hipersuli programhoz ősztől csatlakozott a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium. Az iskola saját erőforrásból 60 táblagépet szerzett be – húszhoz a Telenor Hipernet-hozzáférést biztosít. A digitális eszközök a magyar, történelem, matematika, biológia, kémia, földrajz, angol, német, francia órákon teszik színesebbé az oktatást. Az iskola 42 tanára már részt vett a Hipersuli alapképzésén, ahol a táblagépek használata mellett a tanórákon alkalmazható programokról, alkalmazásokról kaptak tájékoztatást.

A Radnóti célja, hogy ennél is több tanár használja a tableteket az órákon, és az iskola minden diákja, azaz 806 gimnazista és 108 alsó tagozatos tanulója élvezhesse a digitális oktatás előnyeit. Az IKT-eszközök jelenléte nem újdonság az intézményben, 24 interaktív táblát használnak, és a számítógéppel támogatott tanulás is elterjedt, bár ezen a területen az infrastruktúra okoz korlátokat, kevés ugyanis a gép és a gépterem. A táblagépek és a Hipersulihoz való csatlakozás ezen a téren is előrelépést jelenthet.

A jövő tanárai is digitális útra léphetnek
A Radnóti révén a Hipersuli egy új intézménytípussal is bővült: ez az első gyakorlóiskola a programban. Amellett, hogy a Radnóti tanárképzésben szerzett tapasztalata hasznos ismeretekkel bővíti a programban részt vevő pedagógusok között megosztott módszertani tudást, az intézmény fontosnak tartja, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárképzős hallgatóit az iskolában folytatott szakmai gyakorlatuk során minél inkább bevonják a digitális tananyagok és eszközök használatába, hiszen a korszerű tanárképzésben elengedhetetlen ezek alkalmazása.

„Úgy gondoljuk, hogy az okoseszközöket a tanulás-tanítás szolgálatába kell állítani. Ki kell használni azokat a nagyszerű lehetőségeket, amelyeket ezek az eszközök nyújtanak. A diákoknak és a tanároknak egyaránt meg kell tanulniuk az alkalmazásukat a tanulás-tanítás folyamatában. Tanáraink nagyon nyitottak ebben az irányban, sokan foglalkoznak digitális tananyagok fejlesztésével, kipróbálásával. Az iskola arra törekszik, hogy a modern technológiák jelenjenek meg az oktatásban és a tanárképzésben. Számunkra nagy segítséget jelent a Telenortól kapott mobilinternet, mivel az iskola wifi-hálózata egyelőre nem elég jó, nem bírja a nagyobb terhelést.” – mondta el Molnár Katalin, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium igazgatója.

Nyit a Hipersuli, szakmai képzésekkel és közösséggel várja az új csatlakozó iskolákat
A Telenor digitális oktatási programja egy pilot után 2015 májusában indult el az ország különböző térségeiben. A Hipersuli keretében a pedagógusok rendszeres szakmai képzést kapnak, a közreműködő rendszergazdáknak pedig a Telenor együttműködő partnere, a Microsoft segítségével biztosít képzéseket. A program kiemelten épít a csatlakozott iskolák pedagógusainak digitális szakmai tapasztalataira, ösztönzi és elősegíti tapasztalatcseréjüket annak érdekében, hogy a felgyülemlett ismereteket a közoktatás bármely szereplője felhasználhassa. Mostantól pedig a Telenor megnyitja a lehetőséget minden intézmény számára, hogy csatlakozzanak a Hipersuli programhoz. Ennek pontos előnyei és feltételrendszere a www.hipersuli.hu oldalon olvasható.